Chr. Hansen AS har gjort flere forsøk med SiloSolve FC.

Du kan se rapportene her:
forsøk 80228: SiloSolve FC beats the heat and decreases DM loss in maize silage
forsøk 80253: SiloSolve FC allows for early opening of maize silage
forsøk 80364: SiloSolve FC allows for early opening of alfalfa silage
forsøk 80330: SiloSolve FC beats the heat and decreases DM losses in maize silage
forsøk 80325: SiloSolve FC beats the heat and decreases DM loss in maize silage
forsøk 80237: SiloSolve FC beats the heat and decreases DM loss in alfalfa silage
forsøk 80227: SiloSolve FC beats the heat and reduces DM loss in grass: legume