Hvordan er kvaliteten på grovfôret ditt? Med vårt NIR apparat kan vi gi deg grovfôranalysen i løpet av sekunder.
På den måten kan vi raskt gi deg svar på om det bør gjøres endringer i fôrrasjonen for dine dyr for å få dem til å utnytte sitt potensiale. I tilfeller med lite eller dårlig grovfôr er Maxammonkorn det ideelle fôrmiddelet for å erstatte grovfôr både når det gjelder energi og mengde. Dyra tåler større andel korn i rasjonen, stor partikkelstørrelse og høy pH i kornet uten at det går ut over fordøyelsen. Du kan fint nå tilvekstmålet ditt selv med en begrenset mengde grovfôr.

Ta kontakt med Ole Sverre på tlf. 920 55 254 hvis du er interessert i en Maxammonprat og en grovfôranalyse, så kan dere sammen tilpasse fôringa med Maxammonkorn best mulig til ditt driftsopplegg.

Vi deltar også på møter og foredrag på forespørsel.