Maxammonkorn var det første alkaliske fôralternativet for drøvtyggere på markedet i Norge. Fôret er lagringsstabilt og har grov partikkelstørrelse, som gir langsom nedbrytning av stivelse i vomma. Maxammonkorn brukes i dag over hele verden.

img_1882

Vi produserer og selger Maxammonkorn av bygg, hvete og havre, og har svært konkurransedyktige priser. Maxammonkornet består av 99 % norsk, kortreist korn. Vi bruker tette plastslanger ved produksjon og lagring av Maxammonkorn. Denne produksjons- og lagringsmetoden er både renslig og svært effektiv.

Maxammonkorn kan gis til storfe, sau og geit.

 

 

Vi selger Maxammonkorn i bulk, rundball (havre) eller storsekk.

Fordeler ved bruk av Maxammonkorn:
– gir fôr med høyere næringsinnhold
– gir fastere avføring og større trivsel i fjøset
– øker protein-nivået i kornet og minsker behovet for andre proteinkilder
– øker pH i vomma til mellom 8,2 og 9,2, og reduserer risiko for sur vom
– gir bedre ytelse og bedre dyrehelse
– er lønnsomt for bonden

Kontakt oss for bestilling og veiledning om bruk av alkalisk Maxammonkorn.

Fôring med Maxammonkorn skal være enkelt, lønnsomt og miljøvennlig.