Nyhet!
SiloSolve®FC og SiloSolve®FC EKO

– bakteriebasert ensileringsmiddel

Gjølstad Gård AS tilbyr nå Silosolve®FC og Silosolve®FC EKO. Dette er det eneste ensileringsmiddelet som garanterer ferdig ensilert silo fra 7 dager! Sjekk at siloen er stabil og kald før du starter å fôre av stakken/rundballen.

Den ekstremt hurtige ensileringprosessen gjør at tapet av tørrstoff og protein blir betraktelig mindre. Grunnlaget for oppformering av mugg, sopp og sporer reduseres ved så hurtig ensilering. Fôret holder seg svært stabilt etter åpning av siloen. Ved bruk av fullfôr vil også dette holde seg stabilt på varme dager.

Prisen er ca 6 øre pr fem. Anbefalt væskemengde er så lav som 0,5 liter pr tonn gras. Høyere væskemengder kan benyttes hvis utstyret krever det, eller ved høyt T.s. innhold. Produktet er pulverbasert, og blandes ut med vann før bruk.

OBS! Det må aldri fôres direkte med gras/mais tilsatt SiloSolve uten at middelet har fått virke i stakken/rundballen. På grunn av den høye konsentrasjonen av bakterier i SiloSolve vil den oppformering av bakterier/gjæringsprosessen som ellers skulle ha skjedd i stakken/rundballen, den vil da starte i vomma og kan forårsake sjokk og akutt ascidose. melkeproduksjonen vil stoppe opp og det kan utvikles leverbetennelse og leverbyller som i ytterste konsekvens kan medføre at dyret dør.

Ring Ole Sverre for bestilling 920 55 254

Se mere info om SiloSolve her

SiloSolve®FC produseres av Chr Hansen, et dansk selskap som er verdens største produsent av bakteriekulturer.