fbpx

Silo Solve FC og Silo Solve FC EKO

Dette er det eneste ensileringsmiddelet som garanterer ferdig ensilert silo fra 7 dager!
  • SiloSolve er snilt mot både mennesker, miljø og maskiner
  • Reduserer dannelse av mugg, sopp og sporer
  • Øker produksjonen hos dyra dine
  • Gir økt smakelighet på fôret

Den ekstremt hurtige ensileringprosessen gjør at tapet av tørrstoff og protein blir betraktelig mindre. Grunnlaget for oppformering av mugg, sopp og sporer reduseres ved så hurtig ensilering. Fôret holder seg svært stabilt etter åpning av siloen. Ved bruk av fullfôr vil også dette holde seg stabilt på varme dager.

Gjør god silo enda bedre

Prisen er ca 7 øre pr fem (se prislisten). Anbefalt væskemengde fra så lavt som 0,5 liter pr tonn gras. Høyere væskemengder kan benyttes hvis utstyret krever det, eller ved høyt TS-innhold. Produktet er pulverbasert, og blandes ut med vann før bruk. En 200 g pose er nok til å behandle 100 tonn gras eller mais. Sjekk at siloen er stabil og kald før du starter å fôre av stakken/rundballen.

Godkjent for økologisk landbruk

SiloSolve FC EKO er godkjent for bruk i økologisk landbruk.

Ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen kan SiloSolve MC benyttes, dette kan du lese mer om nedenfor.

Bestill SiloSolve eller be om mer informasjon om priser, bruk og erfaringer her.

SiloSolve FC produseres av Chr Hansen, et dansk selskap som er verdens største produsent av bakteriekulturer. Se videoer under som viser hvorfor SiloSolve fungerer bedre enn andre alternativer for grasensilering: 

Silo Solve fra Gjølstad gård
Silo Solve er det raskeste ensileringsmiddelet

SiloSolve MC - ved lavt tørrstoffinnhold

Ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen kan SiloSolve MC benyttes:

Brukeregenskaper:

  • Patentert bakteriestamme Lactococcus lactis SR3.54 med dokumentert effekt på kraftig reduksjon av klostrider (sporhemmende)
  • Ideelt for bruk ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen
  • Gir god smaklighet
  • Forbedrer hele fermiteringsprosessen, spesielt under krevende forhold

SiloSolve MC har for øvrig de samme gode bruksegenskapene som SiloSolve FC, og er et bakteriebasert middel uten fare for skade på helse eller maskiner. Midlene kompletterer hverandre godt, og utstyret trenger ikke å rengjøres ved skifte fra FC til MC.

Les også: 10 tips for vellykket ensilering