Silo Solve MC

Bruksegenskaper:

  • Patentert bakteriestamme Lactococcus lactis SR3.54 med dokumentert effekt på kraftig reduksjon av klostridier (sporehemmende)

  • Ideelt for bruk ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen

  • Gir god smakelighet

  • Forbedrer hele fermenteringsprosessen, spesielt under krevende forhold

 

MC har for øvrig de samme gode bruksegenskapene som FC. Bakteriebasert middel uten fare for skade på helse eller maskiner. Midlene kompletterer hverandre godt, og utstyret trenger ikke å rengjøres ved skifte fra FC til MC.

Les mer om SiloSolve FC her