fbpx

Velkommen til Gjølstad Gård AS

Gjølstad Gård er den første og opprinnelige produsenten av Maxammonkorn i Norge. Her kjøper du Maxammonkorn av bygg, hvete og havre til konkurransedyktige priser. I tillegg til Maxammonkorn tilbyr vi flere produkter som bidrar til å skape et godt fjøsmiljø.

Nutrifibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. Nutrifibre gir en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder når det gjelder proteininnhold, klimaressistens, mineraleffektivitet og friske dyr. 

SiloSolve®FC og SiloSolve®FC ECO er det eneste ensileringsmiddelet som garanterer ferdig ensilert silo på 7 dager. Varianten SiloSolve® MC reduserer spor-forekomsten betraktelig, og reduserer innholdet av ammoniakk og nedbrytning av protein. 

SiloSolve kommer i tre ulike formater, SiloSolve® FC, SiloSolve® FC Eco og SiloSolve® MC. Dette ensileringsmiddelet er snilt mot både mennesker, miljø og maskiner – og gjør en god silo enda bedre.

Maxammonkorn er laget på lokalt, kortreist korn som produseres på Gjølstad Gård nord for Kongsvinger. Maxammon er et alkalisk korn, som bidrar til en stabil vom, og dermed friskere dyr. Dette er et miljøvennlig kraftfôr, som gir fast avføring og bedre fjøsmiljø. Ved å bruke Maxammon kan du redusere bruken av importert soya. Dette, kombinert med at 99% av Maxammonkornet er norskprodusert, gir god bærekraft. God mage gir friske dyr, som igjen gir større produksjon. 

Det er lite som er mer hjerteskjærende enn å miste en kalv ved fødselen. Bolus gir både kua og kalven bedre odds. Ved å bruke mineralbolus sørger du for at dyrene får de mikromineralene de trenger- på en enkel og trygg måte. Og du har full kontroll over at hvert dyr får sin dose.

Bolus tilfører selen, jod, kobber og kobolt  – som er de mest kritiske mineralene i forhold til fruktbarhet, helse og  produksjonsevne på storfe. 

Maxammonkorn fra Gjølstad gård gir mer bærekraftig landbruk.

Dette er Gjølstad Gård AS

Erlend Røhnebæk i Gjølstad Gård var norges første leverandør av MaxammonkornGjølstad Gård AS ble etablert av Guri og Erlend Røhnebæk i 2014. Forretningsideen er «å forhandle produkter og løsninger som gir norske bønder et merutbytte. Produktene skal skille seg ut ved at de bidrar til god produksjon gjennom god dyrehelse, og at de gir en lavere miljøbelastning enn tradisjonelle produkter»

Maxammon gir bærekraft i landbruket
Gjølstad Gård AS er opptatt av bærekraft og miljø. Hovedproduktet til Gjølstad Gård AS er proteinrikt, alkalisk Maxammonkorn til drøvtyggerfôr. Maxammon-kornet, som var det første alkaliske fôralternativet for drøvtyggere på markedet i Norge, er lokalprodusert og kortreist. Maxammonkorn produseres av bygg, hvete og havre fra lokale, norske bønder. Bruk av Maxammon reduserer samtidig behovet for å importere soya. Dette bidrar til bærekraft i landbruket, skaper et godt fjøsmiljø og gir samtidig bedre melkeytelse og økt kjøttvekst.
 
Vi er de i Norge med størst kompetanse og lengst erfaring med bruk av alkalisk fôr til drøvtyggere. Kornet kjøper vi fra lokale bønder, og det blir Maxammon-behandlet her hos oss.
 
Lang erfaring

Bakgrunnen for å starte bedriften var at både Guri og Erlend Røhnebæk har vært aktive bønder i over 30 år. De har i dag om lag 400 storfe i kjøttproduksjon, samt kornproduksjon. De to gründerne har hatt et ønske om å ikke bare gå i opptråkkede spor, men også latt seg inspirere av hvordan de flinkeste bøndene i andre land gjør det. 

Både Guri og Erlend har vært aktive i landbrukets organisasjoner over mange år, og har med det en god oversikt over hvilke utfordringer bønder står overfor. De bruker selvfølgelig Gjølstad Gård AS sine produkter i egen drift, og med den gode effekten produktene har vist er vi overbevist om at de også vil være til hjelp for andre.