fbpx

10 tips for å oppnå godt ensileringsresultat i plansiloen

Silolegging kan være vanskelig. Her er våre 10 beste råd for god silo!
Vi benytter SiloSolve FC, siden det gir raskest ensilering.
 
1. Høst ved et tørrstoffnivå på 30–35%

Hvis du tar slått klokka 09:00, bør du starte innhøstingen allerede klokka 15:00, om du har bredspredd graset. Venter du enda to timer, vil tørrstoff på graset allerede være nærmere 40%. Men som alt annet, er det selvfølgelig avhengig av været.

2. Sett stubbhøyde til 7–10 cm for å unngå sporer

Stubbhøyden er viktig for at du ikke får inn jord og rester av husdyrgjødsel i graset.

3. Bruk ensileringsmidler for hurtig ensilering, og for å unngå varmgang

SiloSolve FC og andre ensileringsmidler sikrer en hurtigere ensilering. Det gjør at tap av energi og protein i graset reduseres. SiloSolve FC garanterer stabil ensilasje etter 7 dager. 

4. Legg inn tynne lag, 10 cm

Fordel lasset over en så stor del av siloens overflate som mulig. Jo tynnere lag, jo enklere er det å presse ut oksygenet fra graset.

5. Vekten av pakkemaskin(er) = antall tonn gras pr time x 0,4

Det ideelle hadde vært å kunne veie lassene. Det har de færreste anledning til. Vi har tilgang på vekt og kan gi erfaringstall. En 30 m3 vogn ved 30% ts veier ca 6500 kg. Ved 40% er den nede i 5500 kg. Ved 25 % tørrstoff er man fort over 7000 kg.Dette gjelder ved finsnittet gras.

Et lite regneeksempel på dette er: 
Kjører du inn 10 lass i timen a 6500 kg, så er det 65 tonn. 65 tonn x 0,4 er 26 tonn. Mao. to store traktorer, eller en skikkelig hjullaster. Vi anbefaler to maskiner. En som jevner graset, og en som kun pakker. Er du gårdens mest autoritære bør være du være med og pakke. Da kan du stoppe høstelinja slik at det ikke kommer inn mer gras enn kapasiteten på pakkinga tilsier!

Å ha en oppfatning om lassvekta er viktig både for riktig dosering av ensileringsmilder (for SiloSolve FC 0,5 liter / tonn), men også for å kunne ha en avlingskontroll. 

6. Dekk med silofolie og overplast – og tett nøye

Folien “limer” seg til graset og gir lite oksygentilgang til overflaten. Overplasten må være gjøres helt lufttett. Vi bruker SiloClip, men du kan like gjerne bruke sandsekker, eller annet tildekkingsmateriale som gjør siloen helt lufttett. En test på om siloen er tett, er å se om overplasten blåser seg opp. Gjør den det, så er det på grunn av gassdannelsen inne i siloen.

Du bør tette siloen umiddelbart etter at høstingen er ferdig. Jo tørrere graset er, jo viktigere er det med rask tetting. 

7. Legg på nødvendig overdekking for å hindre “pumping” ved vind

Bor du i et område med lite vind fungerer vindnett fint. Om det derimot er mer vindutsatt er dekksider mye brukt.

8. Pass på at du har en så liten avdekking av plast ved uttak som mulig

Hvis du har problem med varmgang ved uttak, avdekk så lite av overflaten som mulig. Legg gjerne på f eks sandsekker ved snittflaten for å hindre oksygen å komme inn under overplasten.

SiloSolve FC gir en ensilasje som er svært stabil og motstandsdyktig mot varmgang. Mange opplever derfor ikke varmgang ved uttak som et problem, ikke en gang på sommeren. 

9. Hold en ren og loddrett snittflate for å unngå oksidering og varmgang

Vi anbefaler å bruke kniv som blokkuttaker fremfor grabb. Jo mindre overflate du tar ut, desto bedre er det.

10. Sørg for å ha en uttakshastighet på min 1.10-1.75 meter per uke, avhengig av årstid 

Dette bør du tenke på allerede når du planlegger å bygge siloen, slik at du ikke bygger siloen for stor i forhold til det dyreantallet du har.

Klikk her for å les mer om SiloSolve ensileringsmiddel
Klikk her for å be oss om råd og tips rundt bruk av SiloSolve ensileringsmiddel

Pakking av silo på Gjølstad Gård
Klar for innhøsting
Grasinnhøstning
Grasinnhøstning