fbpx

Studietur til Sverige

Endelig har vi hatt mulighet til vår første tur utenlands etter pandemien, noe som var stor stas. Ferden gikk til Sverige, nærmere bestemt Småland og Torsø Sæteri. Grunnen til at vi reiste dit var for å se og lære enda mer om Nutrifiber fra en annen bonde med god erfaring ved bruk av dette. 

Torsø er ett imponerende landbruk med 550 melkekyr, og om lag 3500 dekar dyrket mark. Gården drives av familien Kallner, der tre søsken og far er aktive eiere. I tillegg er det 12 ansatte på gården, hvor alt er oppsiktsvekkende velorganisert, og hvor hver ansatt har sitt ansvarsområde. F.eks. har en person ansvar for kalvestellet. Det var utrolig hvilke ressurser som ble lagt på kalvene i form av eget kalvingsfjøs, og med en hygiene som på ett sykehus.

Torsø sin erfaring med Nutrifiber
I løpet av de siste 5 årene har Torsø økt ytelsen pr ku fra 9 500 kg pr ku til 11 800 kg i dag. Og det er så godt som uten tradisjonelt kraftfor! Fôrrasjonen bestod i hovedsak av Nutrfiber, mais, hvete og rapskake. Fôret blir tildelt som fullfôr, og blir kjørt ut 3 ganger pr dag. 12 kg av tørrstoffet blir gitt i form av silo fra Nutrifiber. Det var mange grep som var tatt for å øke ytelsen med 25%, men de ville ikke klart dette uten ett surfôr av topp kvalitet sa de selv.

Høyt proteininnhold og høy fiberfordøyelighet var det som styrte slåttetidspunktet. Graset ble høstet 4 ganger. De hadde nå 2000 dekar Nutrifbereng, og de mente grasavlingene hadde økt med min 20% sammenlignet med timotei som de hadde tidligere. De kunne også bekrefte at avkastingen holdt seg jevnt, selv utover 3. engåret.  

Veldig inspirerende og motiverende å besøke en gård med ett så godt management, og der grovfôret har førsteprioritet! 😊