fbpx
Betydningen av partikkelstørrelse i korn

Vi har siktet to prøver av korn for å se på partikkelstørrelsen. Den første prøven (til venstre) er av Maxammonkorn fra Gjølstad Gård AS, den andre (til høyre) er av korn fra en av våre konkurrenter.

I det venstre kammeret er det malt korn med partikkelstørrelse over 2 mm. I det mindtre kammeret er det partikler på 1-2mm, og i det høyre kammeret er det partikler under 1 mm. 

I tabellen nedenfor kan du se hvordan det bør være

Hvorfor er det slik?

Med mye finmalt materiale i kornet, vil tiden med en pH under 5,5 i vomma være signifikant lenger enn med store partikler, og svingningene i pH vil være større med mye finpartikler.

Andelen ufordøyd materiale fra kornet øker med synkende partikkelstørrelse. Liten partikkelstørrelse gjør passasjehastigheten gjennom fordøyelselssystemet høyere, og en større andel ufordøyd næring fra kornet blir med ut i gjødsla.(Yang et al,. 2001).

En hører fra tid til annen om besetninger som får problemer med halthet og diaré, spesielt der korn blir gitt i fri tilgang på en begrenset del av fôrbrettet. De høyest rangerte dyra i bingen vil da spise de største partiklene, mens de lavest rangerte spiser finpartiklene. Det kan føre til både pH fall i vomma (subklinisk accidiose), og opphopning av lactose i tykktarmen og en ettergjæring der som kan gi betennelsesreaksjoner.

Gjølstad Gård AS sitt fokus er å tilby produkter som sikrer en god dyrehelse og fôrutnyttelse. Vi behandler kornet med Maxammon før vi valser det. Da sikrer vi stor partikkelstørrelse fordi kornet blir mykt før valsing. Kornets høye pH gjør at pH-fallet i vomma minimeres med bruk av Maxammonkorn i rasjonen.

Du kan lese mere om Maxammonkorn her, eller bruke skjema her for å enten gjøre en bestilling eller snakke med en av våre eksperter.