fbpx


NIR grovfôranalyser

 

Hvordan er kvaliteten på grovfôret ditt? Med vårt NIR apparat kan vi gi deg grovfôranalysen i løpet av sekunder.
På den måten kan vi raskt gi deg svar på om det bør gjøres endringer i fôrrasjonen for dine dyr for å få dem til å utnytte sitt potensiale. I tilfeller med lite eller dårlig grovfôr er Maxammonkorn det ideelle fôrmiddelet for å erstatte grovfôr både når det gjelder energi og mengde. Dyra tåler større andel korn i rasjonen, stor partikkelstørrelse og høy pH i kornet uten at det går ut over fordøyelsen. Du kan fint nå tilvekstmålet ditt selv med en begrenset mengde grovfôr.NIR analyse kan også gjøre for å bestemme beste tidspunkt for slåtten. Vi anbefaler bruk av SiloSolve FC / SiloSolve FC EKO ensileringsmiddel som kan bestilles fra oss.

Ta kontakt med Ole Sverre på tlf. 920 55 254.