fbpx
Maxammon

Maxammon gir bedre kjøttproduksjon og mer melk

Maxammonkorn er et alkalisk fôr som har grov struktur og et høyt proteininnhold. Dette gir en velfungerende vom, øker fordøyeligheten på hele fôrrasjonen og forbedrer dyrenes produksjonsevne.
 
En velfungerende vom forebygger diaré og gir stabil avføring. Dermed gir Maxammon ikke bare bedre økonomi og dyrehelse, men også renere dyr og et triveligere miljø i fjøset.
 

Samtidig bidrar fôret til et mer bærekraftig landbruk: Det høye innholdet av ammonium salter stimulerer produksjon av mikrobeprotein, slik at vi kan importere langt mindre soya og palmeolje. Det er regnskogen i Sør-Amerika som må vike for stadig større soyaplantasjer. Når produktene samtidig må fraktes til Norge med fly og båt, representer redusert bruk av soya og palmeolje et viktig miljøtiltak.

Rimeligere enn tradisjonelt kraftfôr

Fôr behandlet med Maxammon består av 98% korn fra lokale, norske bønder. Den kortreiste produksjonsprosessen sparer Co2 i både fremstilling og transport. Dette gir et miljøvennlig fôr og god bærekraft sammenlignet med tradisjonelt kraftfôr. Når Maxammonkorn er rimeligere i innkjøp, gir økt produksjonsevne og er mer miljøvennlig, bør valget være enkelt! Se våre priser her.

Vårt Maxammonkorn heter Sana

Vi har gitt vårt Maxammonkorn produktnavnet Sana. Dette er originalen, det første, opprinnelige Maxammonkornet i Norge. Sana kan gis til storfe, sau og geit, og har hele 98% norskandel.  Klikk her dersom du ønsker du å bestille, eller vil ha mer informasjon om Maxammonkorn.

Maxammon gir god bærekraft
 
Maxammon gir god bærekraft

Grafen viser at bygg blandet med soya har mer enn tre ganger så mye globalt oppvarmingspotensiale (GWP) som korn behandlet med Maxammon, målt i gC02 ekvivalenter pr kg. Beregningene er gjort av Alltech E-CO2.

Bidrar til å øke norskandelen

Harald Volden, professor ved NMBU sier: «Jeg arbeider for tiden med en utredning hvor jeg ser på hvor mye vi kan øke norskandelen av fôret til melkekua. Jeg mener vi har et stort potensiale. Med økt fokus på grovfôrkvalitet, mer norskprodusert protein og oljevekster og høyere utnyttelse av det norske kornet – ved bla å behandle det alkalisk – så tror jeg det vil være mulig å komme opp i 95 % norskandel i fôret til mjølkekua, og sikkert også til okser og ammekyr».

Øker tilveksten

Bruk av Maxammonkorn gir lavere fôrforbruk og høyere produksjon. Guri og Erlend Røhnebæk opplevde at korn behandlet med Maxammon ga en økning av tilvekst på 200g/dag fra første sesong. Dette gir god økonomi.

Først i Norge med Maxammon

Maxammonkorn er det første alkaliske kraftfôret som ble introdusert i Norge. Det ble først utprøvd på kjøttfebesetningen til Guri og Erlend Røhnebæk. Før de innførte Maxammon, var det nødvendig å kjøpe inn soya for å få nok protein. En umiddelbar effekt var at avføringen ble fastere, dyra ble renere, og behovet for strø ble redusert.

Økte driftsoverskuddet med 400.000 kr

En av selskapets første kunder var Kristian Hovde i Brumunddal. Han har en besetning som var lik den Guri og Erlend hadde. Hovde var ikke redd for å prøve noe nytt. Han fikk TINE rådgivning til å sammenligne regnskapet før og etter innføring av alkalisk korn med Maxammon i rasjonen, og kunne dokumentere en økning i driftsoverskuddet med kr 400 000 på ett år.

«Resultatet har vært over all forventning. Forbruket av Maxammonkorn er lavere enn forbruket av kraftfôr, men Maxammon gir allikevel et bedre resultat. Det er ikke prisen på fôret som er avgjørende, det er effekten» – Kristian Hovde

Kristian Hovde mener at i tillegg til alkaliteten i kornet er strukturen veldig viktig. Hvis kornet bearbeides for mye, og det blir mye finmateriale og støv, oppstår det fort diare og betennelseslignende symptomer i besetningen. Det er av stor betydning for brukere av Maxammonkorn at andelen lokal- og norskprodusert fôr blir på så godt som 100%.

Dette bekrefter også rådgiver Noralv Sandvik, rådgiver Top Team fôring i Tine: «Stabil fôring er ein føresetnad for ein effektiv mjølkeproduksjon, og her trur eg Maxammonbehandling av korn er eit enkelt og økonomisk verkemiddel for å oppnå dette. Jeg vil definitivt gi god score til produktet».

Erlend Røhnebæk leverer Maxammonkorn fra Gjølstad Gård AS
Erlend Røhnebæk produserer Maxammonkorn som gir bedre tilvekst og friskere dyr.

Tilbakemeldinger

 

GOD TILVEKST OG FRISKE DYR
Maxammon gir Lars Bjarne Jahr friskere dyr«Vi bruker Maxammon fordi vi ser at vi har god tilvekst med friske dyr og fast møkk som gir oss et triveligere miljø i fjøset. Vi synes også det er fint at vi kan bruke kortreist fòr. Vi bruker også mineraler fra Gjølstad Gård AS som er balansert i forhold til innholdet i Maxammonbygg.»

Lars Bjarne Jahr, Brandval

PRODUSERER FLERE SLAKT
Maxammonkorn er enkelt å bruke«Jeg fôrer med Maxammon fordi jeg ser at jeg får en bedre tilvekst og dermed kortere fremfòringstid. Dette gjør at jeg kan produsere flere slakt. Har også fått til en høyere slakteklasse. En annen fordel er at det blir reinere og tørrere i talla. Rasjonell og rask håndtering av fôret da dette ligger løst ute ved siden av masken, og er enkelt å måke opp i fôrvogna med skuffe» 

Jo Henning Stenby, Thorbjørnsrud i Sørum

SETTER PRIS PÅ RENERE DYR
Anders Grønnerud fôrer med Maxammonkorn«Jeg setter pris på den regulerende effekten det alkaliske kornet har på vomma hos dyra. Avføringen er hele tiden fast, dyra holder seg rene og er tilfredse og rolige. Det gjør det jo så mye hyggeligere å jobbe i fjøset! At fôret er av norsk, lokalt korn uten importert protein, er jo også bra»

Anders Grønnerud, Kongsvinger

Les mer om betydningen av partikkelstørrelsen i korn her