fbpx

Maxammon gir bedre kjøttproduksjon og mer melk

Maxammon leveres av Erlend Røhnebæk

Maxammonkorn er alkalisk, har grov struktur og et høyt proteininnhold. Dette gir en velfungerende vom, øker fordøyeligheten på hele fôrrasjonen og forbedrer dyrenes produksjonsevne. En velfungerende vom forebygger diaré og gir stabil avføring. Dermed gir Maxammon ikke bare bedre økonomi og dyrehelse, men også renere dyr og et triveligere miljø i fjøset.

Samtidig bidrar fôret til et mer bærekraftig landbruk: Det høye protein-innholdet gjør at vi kan importere langt mindre soya og palmeolje. Det er regnskogen i Sør-Amerika som må vike for stadig større soyaplantasjer. Når produktene samtidig må fraktes til Norge med fly og båt, representer redusert bruk av soya og palmeolje et viktig miljøtiltak. 

Fôr behandlet med Maxammon består av 98% korn fra lokale, norske bønder. Den kortreiste produksjonsprosessen sparer Co2 i både fremstilling og transport. Dette gir et miljøvennlig fôr og god bærekraft sammenlignet med tradisjonelt kraftfôr.

Maxammonkorn kan gis til storfe, sau og geit. Klikk her dersom du ønsker du å bestille, eller vil ha mer informasjon om Maxammonkorn.

Maxammon gir god bærekraft
Grafen nedenfor viser beregninger gjort av Alltech E-CO2. Den viser at bygg blandet med soya har mer enn tre ganger så mye globalt oppvarmingspotensiale (GWP) som korn behandlet med Maxammon, målt i gC02 ekvivalenter pr kg.

Maxammon kontra soya - Undersøkelse klimautslipp

Harald Volden, professor ved NMBU sier: «Jeg arbeider for tiden med en utredning hvor jeg ser på hvor mye vi kan øke norskandelen av fôret til melkekua. Jeg mener vi har et stort potensiale. Med økt fokus på grovfôrkvalitet, mer norskprodusert protein og oljevekster og høyere utnyttelse av det norske kornet – ved bla å behandle det alkalisk – så tror jeg det vil være mulig å komme opp i 95 % norskandel i fôret til mjølkekua, og sikkert også til okser og ammekyr».

God økonomi
Bruk av Maxammonkorn gir lavere fôrforbruk og høyere produksjon. Dette gir god økonomi. Guri og Erlend Røhnebæk opplevde at korn behandlet med Maxammon ga en økning av tilvekst på 200g/dag fra første sesong.
Først i Norge med Maxammon

Maxammonkorn er det første alkaliske kraftfôret som ble introdusert i Norge. Det ble først utprøvd på kjøttfebesetningen til Guri og Erlend Røhnebæk. Før de innførte Maxammon, var det nødvendig å kjøpe inn soya for å få nok protein. En umiddelbar effekt som ble observert var at avføringen ble fastere, dyra ble renere, og behovet for strø ble redusert.

Tilbakemeldinger fra brukere

En av selskapets første kunder var Kristian Hovde i Brumunddal. Han har en besetning som var lik den Guri og Erlend hadde. Hovde var ikke redd for å prøve noe nytt. Han fikk TINE rådgivning til å sammenligne regnskapet før og etter innføring av alkalisk korn med Maxammon i rasjonen, og kunne dokumentere en økning i driftsoverskuddet med kr 400 000 på ett år.

“Resultatet har vært over all forventning. Forbruket av Maxammonkorn er lavere enn forbruket av kraftfôr, men Maxammon gir allikevel et bedre resultat. Det er ikke prisen på fôret som er avgjørende, det er effekten.” – Kristian Hovde

Kristian Hovde mener at i tillegg til alkaliteten i kornet er strukturen veldig viktig. Hvis kornet bearbeides for mye, og det blir mye finmateriale og støv, oppstår det fort diare og betennelseslignende symptomer i besetningen. Det er av stor betydning for brukere av Maxammonkorn at andelen lokal- og norskprodusert fôr blir på så godt som 100%.

«Stabil fôring er ein føresetnad for ein effektiv mjølkeproduksjon, og her trur eg Maxammonbehandling av korn er eit enkelt og økonomisk verkemiddel for å oppnå dette. Jeg vil definitivt gi god score til produktet» – Noralv Sandvik, Rådgiver Top Team fôring i Tine

Les mer om betydningen av partikkelstørrelse i korn her