fbpx

GreenSpirit - Nutrifibre

Den nye grasteknologien

NutriFibre er den nye grasteknologien for ensilering. Grunnlaget for NutriFibre er en mykbladet strandsvingel utviklet av Royal Barenbrug-gruppen. NutriFibre-teknologien kombinerer mineraleffektivitet, høy proteinproduksjon, lettfordøyelige, fiberrike cellevegger og ett kraftig rotsystem.

NutriFibre er gras med et sterkt, imponerende rotsystem og nærings- og proteinrike blader. NutriFibre gir en fordel sammenlignet med de grasarter som tradisjonelt sett dyrkes av melkebønder, når det gjelder de fire punktene som beskrives nedenfor.

  • Høyt proteininnhold: NutriFibre gir høy avkastning og er proteinrikt
  • Klimaresistent: NutriFibre setter imponerende dype røtter
  • Mineraleffektiv: NutriFibre bruker mineraler fra dypere jordlag
  • Friske kyr: Nutrifiber gir effektive fibre som stimulerer drøvtyggingsaktivitet hos kyr

Grasfrøblandinger med NutriFibre gir bønder økt mengde fordøyelig fiber. NutriFibre-teknologien gir bønder en løsning for gårdsdriften under mange forskjellige forhold. Et stort antall bønder i Europa har allerede valgt NutriFibre og dets mange fordeler og fôrer kyrne sine med dette graset med svært gode resultater!

Mer informasjon:

Brosjyre grasguide
Dyrkningsmanual

Be oss kontakte deg for mer informasjon om produktet, eller for bestilling her