fbpx

Nyheter fra oss

Studietur til Sverige

Endelig har vi hatt mulighet til vår første tur utenlands etter pandemien, noe som var stor stas. Ferden gikk til Sverige, nærmere bestemt Småland og Torsø Sæteri. Grunnen til at vi reiste dit var for å se og lære enda mer om Nutrifiber fra en annen bonde med god erfaring ved bruk av dette. 

Torsø er ett imponerende landbruk med 550 melkekyr, og om lag 3500 dekar dyrket mark. Gården drives av familien Kallner, der tre søsken og far er aktive eiere. I tillegg er det 12 ansatte på gården, hvor alt er oppsiktsvekkende velorganisert, og hvor hver ansatt har sitt ansvarsområde. F.eks. har en person ansvar for kalvestellet. Det var utrolig hvilke ressurser som ble lagt på kalvene i form av eget kalvingsfjøs, og med en hygiene som på ett sykehus.

Torsø sin erfaring med Nutrifiber
I løpet av de siste 5 årene har Torsø økt ytelsen pr ku fra 9 500 kg pr ku til 11 800 kg i dag. Og det er så godt som uten tradisjonelt kraftfor! Fôrrasjonen bestod i hovedsak av Nutrfiber, mais, hvete og rapskake. Fôret blir tildelt som fullfôr, og blir kjørt ut 3 ganger pr dag. 12 kg av tørrstoffet blir gitt i form av silo fra Nutrifiber. Det var mange grep som var tatt for å øke ytelsen med 25%, men de ville ikke klart dette uten ett surfôr av topp kvalitet sa de selv.

Høyt proteininnhold og høy fiberfordøyelighet var det som styrte slåttetidspunktet. Graset ble høstet 4 ganger. De hadde nå 2000 dekar Nutrifbereng, og de mente grasavlingene hadde økt med min 20% sammenlignet med timotei som de hadde tidligere. De kunne også bekrefte at avkastingen holdt seg jevnt, selv utover 3. engåret.  

Veldig inspirerende og motiverende å besøke en gård med ett så godt management, og der grovfôret har førsteprioritet! 😊

Nutrifiber såfrø

Høstens nyhet!

Vi har fått flere spørsmål rundt Nutrifiberenga som Erlend har testet ut, og som vi har postet bilder fra i våre Sosiale medier. Vi kan endelig stolt fortelle at vi nå er norsk importør for dette produktet fra Barenbrug.

Vi arbeider med en egen side for dette produktet, slik vi også har for våre andre produkter. Mens denne er under arbeid ønsker vi og svare på de mest stilte spørsmålene vi har fått rundt produktet:

Hva er Nutrifiber? Nutrifiber er en mykbladet stransvingel utviklet av Barenbrug. Nutrifiber teknologien kombinerer mineraleffektivitet, høy proteinproduksjon, lettfordøyelige fiberrike cellevegger og et kraftig rotsystem ( rotsystemet kan bli på mer enn 100 cm sammenlignet med 25 cm for flerårig raigras). 

Hvor mange slåtter kan man få på denne? Vi har fått 4 slåtter på denne i år 

Når bør denne sås? Mai – august

Hva er anbefalt såmengde per dekar? 5-6 kg

Hvor lenge kan denne stå før det må sås på nytt? Med riktig stell av enga kan fôrkvaliteten opprettholdes i flere år. Barenbrug sier selv at enga kan stå i 10 år. 

Hvor kan vi kjøpe dette produktet? Vi er eneste norsk importør av produktet. Ved flere spørsmål rundt produktet, eller hvis du ønsker å bestille kan dere ta kontakt med oss her, eller ved direkte kontakt til Ole Sverre Larsen på tlf. 920 55 254

Gras

Sammenlikning Nutrifiber og Timotei eng 10 dager etter slott

Våre beste råd for god silo

10 tips for å oppnå godt ensileringsresultat i plansiloen

Silolegging kan være vanskelig. Her er våre 10 beste råd for god silo!
Vi benytter SiloSolve FC, siden det gir raskest ensilering.
 
1. Høst ved et tørrstoffnivå på 30–35%

Hvis du tar slått klokka 09:00, bør du starte innhøstingen allerede klokka 15:00, om du har bredspredd graset. Venter du enda to timer, vil tørrstoff på graset allerede være nærmere 40%. Men som alt annet, er det selvfølgelig avhengig av været.

2. Sett stubbhøyde til 7–10 cm for å unngå sporer

Stubbhøyden er viktig for at du ikke får inn jord og rester av husdyrgjødsel i graset.

3. Bruk ensileringsmidler for hurtig ensilering, og for å unngå varmgang

SiloSolve FC og andre ensileringsmidler sikrer en hurtigere ensilering. Det gjør at tap av energi og protein i graset reduseres. SiloSolve FC garanterer stabil ensilasje etter 7 dager. 

4. Legg inn tynne lag, 10 cm

Fordel lasset over en så stor del av siloens overflate som mulig. Jo tynnere lag, jo enklere er det å presse ut oksygenet fra graset.

5. Vekten av pakkemaskin(er) = antall tonn gras pr time x 0,4

Det ideelle hadde vært å kunne veie lassene. Det har de færreste anledning til. Vi har tilgang på vekt og kan gi erfaringstall. En 30 m3 vogn ved 30% ts veier ca 6500 kg. Ved 40% er den nede i 5500 kg. Ved 25 % tørrstoff er man fort over 7000 kg.Dette gjelder ved finsnittet gras.

Et lite regneeksempel på dette er: 
Kjører du inn 10 lass i timen a 6500 kg, så er det 65 tonn. 65 tonn x 0,4 er 26 tonn. Mao. to store traktorer, eller en skikkelig hjullaster. Vi anbefaler to maskiner. En som jevner graset, og en som kun pakker. Er du gårdens mest autoritære bør være du være med og pakke. Da kan du stoppe høstelinja slik at det ikke kommer inn mer gras enn kapasiteten på pakkinga tilsier!

Å ha en oppfatning om lassvekta er viktig både for riktig dosering av ensileringsmilder (for SiloSolve FC 0,5 liter / tonn), men også for å kunne ha en avlingskontroll. 

6. Dekk med silofolie og overplast – og tett nøye

Folien “limer” seg til graset og gir lite oksygentilgang til overflaten. Overplasten må være gjøres helt lufttett. Vi bruker SiloClip, men du kan like gjerne bruke sandsekker, eller annet tildekkingsmateriale som gjør siloen helt lufttett. En test på om siloen er tett, er å se om overplasten blåser seg opp. Gjør den det, så er det på grunn av gassdannelsen inne i siloen.

Du bør tette siloen umiddelbart etter at høstingen er ferdig. Jo tørrere graset er, jo viktigere er det med rask tetting. 

7. Legg på nødvendig overdekking for å hindre “pumping” ved vind

Bor du i et område med lite vind fungerer vindnett fint. Om det derimot er mer vindutsatt er dekksider mye brukt.

8. Pass på at du har en så liten avdekking av plast ved uttak som mulig

Hvis du har problem med varmgang ved uttak, avdekk så lite av overflaten som mulig. Legg gjerne på f eks sandsekker ved snittflaten for å hindre oksygen å komme inn under overplasten.

SiloSolve FC gir en ensilasje som er svært stabil og motstandsdyktig mot varmgang. Mange opplever derfor ikke varmgang ved uttak som et problem, ikke en gang på sommeren. 

9. Hold en ren og loddrett snittflate for å unngå oksidering og varmgang

Vi anbefaler å bruke kniv som blokkuttaker fremfor grabb. Jo mindre overflate du tar ut, desto bedre er det.

10. Sørg for å ha en uttakshastighet på min 1.10-1.75 meter per uke, avhengig av årstid 

Dette bør du tenke på allerede når du planlegger å bygge siloen, slik at du ikke bygger siloen for stor i forhold til det dyreantallet du har.

Klikk her for å les mer om SiloSolve ensileringsmiddel
Klikk her for å be oss om råd og tips rundt bruk av SiloSolve ensileringsmiddel

Pakking av silo på Gjølstad Gård
Klar for innhøsting
Grasinnhøstning
Grasinnhøstning

Vellykket forsøk i melkeproduksjonen

Nordseng Gård økte fettprosenten med alkalisert havre

Norsk Landbruk bringer en solskinnshistorie fra Løten i siste nummer: Melkebonden Tore Nordli har fått opp fettprosenten to tideler etter at han begynte med den alkaliske havren Sana. Avdråtten har ligget jevnt på godt over 10 000 kilo EKM.

Nordli tror at noe av årsaken til økt fettprosent er at den alkaliske havren bidrar til å stabilisere vomma, skriver Norsk Landbruk. Vi siterer fra artikkelen: 

«Tidligere har besetninga gjerne ligget på en fettprosent rundt 4,0, og jeg har også hatt perioder der jeg har fått fettrekk. I tida før jeg ble med på dette prosjektet, lå fettprosenten på 4,3, men både i januar og februar har den ligget på 4,5, forteller melkeprodusenten, som har en grunnkovte på 615 tonn, og i år har mål om å levere 658 tonn melk»

Forskningsprosjekt med Tine Rådgivning

Nordli var invitert til å delta i et forskningsprosjekt i regi av Tine Rådgivning og Gjølstad Gård AS. Sju utvalgte gårder i Løten og Ringsaker var med på forsøket. For å få et godt sammenligningsgrunnlag, var de alle av noenlunde samme størrelse, og alle har Lely melkerobot. 

Balanserer sur vom

Drank og grovfôr har gjerne en pH rundt 4. Kraftfôr har i utgangspunktet en pH på 6, men den faller med en gang den brytes ned i vomma. Teorien er at pH-en på mellom åtte og ni i alkalisert havre, er med å motvirker sur vom hos kua. Dessuten er havren så rik på fiber, at det stimulerer til en melk som er mer rik på fett.

Fortsetter med Maxammonhavre

«Det jo interessant å prøve å hente marginer og optimalisere produksjonen», forteller Nordli til Norsk Landbruk. Og når han nå mikser grovfôr fra første-, andre- og tredjeslåtten til sine 60-65 melkende kyr, har Tore Nordli valgt å fortsette med å blande i den alkaliserte havren Sana fra Gjølstad Gård.

 

Kilde:  Norsk Landbruk nr 6 2001. Artikkelen er skrevet av Dag Ivar Jøsang.  Les hele artikkelen her.

Mrk: Den originale Maxamonnhavren fra Gjølstad gård AS har fått produktnavnet Sana. Les mer om Maxammonkorn her.

Faksimile økt fettprosent Norsk Landbruk Sana Maxammonhavre
Faksimile fra Norsk Landbruk nr 6 '21. Tekst og foto: Dag Ivar Jøsang.
Økt fettprosent ved foring med Maxammonhavre
Fylling i fôrmikseren hos Tore Nordl. Foto: Dag Ivar Jøsang/Norsk Landbruk
Bilde Tore Nordli
Tore Nordli økte fettprosenten med to tideler ved å fôre med Maxammonkorn. Foto: Dag Ivar Jøsang/Norsk Landbruk

Havre i rundballer

Vi har nå Maxammonhavre pakket i rundballer på lager igjen. Ring Ole Sverre 920 55 254 for bestilling

Coronasituasjonen

Coronasituasjonen påvirker ikke oss foreløpig, og dyra må jo ha fôr. Vi har fulle lagre med Maxammonkorn og leverer som normalt. Ring Ole Sverre på tlf. 920 55 254 for bestilling.

Kalveredderen og lammeredderen er på lager

Sørg for å være forberedt før neste kalvings-/lammingssesong. Kalveredderen og lammeredderen er uvurderliger hjelpemidler. 

Kalving- og lammeredderen fjerner slim fra luftveiene og puster luft inn i lungene på dyr som har puls men ikke puster selv. Enkel å bruke for en person alene. Kr. 1.500,- for kalveredderen og 1.300,- for lammeredderen, pluss mva/frakt. 

Vi sender med Norgespakken. Send en bestilling til: ordre@gjolstadgard.no

OBS! Pumpene må ikke brukes om hverandre på flere dyreslag. De er nøye tilpasset hvert dyreslag og pumper riktig mengde luft inn i lungene.