fbpx

Salgs- og leveringsbetingelser for Gjølstad Gård AS

Pr. 01.01.2019

Gjølstad Gård AS selger ferdig behandlet og krosset Maxammonkorn til drøvtyggerfôr. Vi leverer Maxammonkorn av bygg, havre, hvete, rug og rughvete.  Vi leverer også ulike Maxammon mineraler spesielt tilpasset Maxammonkorn samt SiloSolve®FC bakteriebasert ensileringsmiddel og mineral bolus.

Bestillingsrutiner

Bestilling kan gjøres på telefon eller e-post. Det er ønskelig at bestilling gjøres senest tre virkedager før ønsket levering. For bestilling på e-post vil kunden motta en bestillingsbekreftelse. Dersom bestillingsbekreftelse ikke er mottatt samme dag eller nærmeste virkedag bør bestillingen gjøres på telefon i tillegg.

Utsalgspriser

Utsalgspriser eks. mva oppgis ved henvendelse. Det tas forbehold om at oppgitt pris kan bli endret.
Vi har konkurransedyktige priser.

Levering og forbehold

Maxammonkorn leveres i bulk, rundball eller storsekk.
Maxammon mineraler leveres i sekk á 25 kg eller i slikkebøtter á 15 – 100 kg.
Levering gjelder opplastet Brandval.

Vi tar forbehold om at ønsket ferdigprodusert vare kan være utsolgt på bestillingstidspunktet, eller at det kan være ventetid før varen er ferdigbehandlet og klar for salg. Kjøper kan i disse tilfeller bli tilbudt en annen, tilsvarende vare. Kjøper vil ikke få utlevert en annen vare enn han har bestilt uten eget samtykke.

Utlevering av varer utenfor ordinære åpningstider skjer kun etter nærmere avtale.

Gjølstad Gård AS forbeholder seg retten til å kunne foreta kredittsjekk av kunden før effektuering av bestillingen.

Frakt

Kjøper betaler for frakten. Dersom kjøper ikke har egen avtale med transportør står Gjølstad Gård AS fritt til å velge transportør.
Fraktpris vil variere etter vekt og avstand.

Stedfrakttilskudd

Gjølstad Gård AS er godkjent av Landbruksdirektoratet som formidler av frakttilskudd for transport av kraftfôr. Berettiget utbetaling skjer etterskuddsvis etter satser fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Betalingsbetingelser

Fakturering skjer elektronisk i PDF-format til kundens oppgitte e-post adresse eller pr. post. Fakturagebyr kan tilkomme ved forsendelse pr. post.

Gjølstad Gård AS har mulighet til å sende EHF faktura dersom kunden er registrert i ELMA registeret (Elektronisk Mottaker Adresseregisteret).

Standard betalingsbetingelser er netto pr. 14 dager fra fakturadato dersom annet ikke er avtalt. Ved for sen betaling påløper renter etter forsinkelsesrentelovens gjeldende satser. Selger kan også belaste kjøper purregebyr iht. inkassoloven.

Rentenota vil bli utstedt årlig.

Ved purring gis det samtidig et inkassovarsel. Dersom denne betalingen uteblir vil vårt utestående bli oversendt til eksternt inkassoselskap for inndrivelse.

Selger forbeholder seg eiendomsrett til den solgte varen inntil full betaling har funnet sted, inkludert renter og kostnader.

Varens anvendelse

Kjøper skal gjøre seg kjent med varens egenskaper og anvendelsesmuligheter, og bærer selv ethvert ansvar i den forbindelse. Gjølstad Gård AS er tilgjengelig for veiledning i bruk av produktene.

Reklamasjon

Reklamasjon skal meldes snarest mulig, og utleverte fôrprøve tatt av leveransen sendes til Gjølstad Gård AS. Denne fôrprøven blir så sendt til analyse på selgers bekostning. Kjøper har ansvaret for at varen oppbevares på forsvarlig måte inntil reklamasjonen er avklart.