fbpx

SiloSolve®FC og SiloSolve®FC EKO

  • Det foretrukne ensileringsmiddelet som er snilt mot mennesker, miljø og maskiner
  • Reduserer dannelse av mugg, sopp og sporer
  • Øker produksjonen hos dyra dine
  • Øker smakeligheten på fôret

Dette er det eneste ensileringsmiddelet som garanterer ferdig ensilert silo fra 7 dager! Sjekk at siloen er stabil og kald før du starter å fôre av stakken/rundballen.

Den ekstremt hurtige ensileringprosessen gjør at tapet av tørrstoff og protein blir betraktelig mindre. Grunnlaget for oppformering av mugg, sopp og sporer reduseres ved så hurtig ensilering. Fôret holder seg svært stabilt etter åpning av siloen. Ved bruk av fullfôr vil også dette holde seg stabilt på varme dager.

Prisen er ca 7 øre pr fem. Anbefalt væskemengde fra så lavt som 0,5 liter pr tonn gras. Høyere væskemengder kan benyttes hvis utstyret krever det, eller ved høyt Ts. innhold. Produktet er pulverbasert, og blandes ut med vann før bruk. En 200 g pose er nok til å behandle 100 tonn gras eller mais.

Ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen kan SiloSolve MC benyttes, dette kan du lese mer om nedenfor.

For mer informasjon om priser, bruk og erfaringer klikk her.

SiloSolve®FC produseres av Chr Hansen, et dansk selskap som er verdens største produsent av bakteriekulturer. Se videoer under som viser hvorfor SiloSolve fungerer bedre enn andre alternativer for grasensilering: 


SiloSolve®MC

Brukeregenskaper:

  • Patentert bakteriestamme Lactococcus lactis SR3.54 med dokumentert effekt på kraftig reduksjon av klostrider (sporhemmende)
  • Ideelt for bruk ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen
  • Gir god smaklighet
  • Forbedrer hele fermiteringsprosessen, spesielt under krevende forhold

SiloSolve MC har for øvrig de samme gode bruksegenskapene som SiloSolve FC, og er et bakteriebasert middel uten fare for skade på helse eller maskiner. Midlene kompletterer hverandre godt, og utstyret trenger ikke å rengjøres ved skifte fra FC til MC.