fbpx


SiloSolve MC

Brukeregenskaper:
  • Patentert bakteriestamme Lactococcus lactis SR3.54 med dokumentert effekt på kraftig reduksjon av klostrider (sporhemmende)
  • Ideelt for bruk ved lavt tørrstoffinnhold i avlingen
  • Gir god smaklighet
  • Forbedrer hele fermiteringsprosessen, spesielt under krevende forhold

SiloSolve MC har for øvrig de samme gode bruksegenskapene som SiloSolve FC, og er et bakteriebasert middel uten fare for skade på helse eller maskiner. Midlene kompletterer hverandre godt, og utstyret trenger ikke å rengjøres ved skifte fra FC til MC.

Les mer om SiloSolve FC her